about us

    Wymiana handlowa między Chinami a Europą, tradycyjny tryb transportu jest bardziej zależne od transportu morskiego i lotniczego, czas transportu oraz koszty transportu były trudne do koordynowania i rozwiązywania problemów praktycznych. Zerwać kajdany rozwoju ruchu środkowej, centralnej szybkiego żelaza jako prekursora pasa drogowego i logistyki projektu Silk Road, po otwarciu go, aby stać się najbardziej konkurencyjną, godny nazwy kompleksowe opłacalnym środkiem transportu. W porównaniu z tradycyjnym trybie europejskiego transportu, czas transportu jest 1/3 z morza, a jedynie 1/4 kosztów transportu lotniczego!
    Chiny UE szybka szyna z najkrótszym transporcie międzynarodowym, odprawy celne wygodne, najwyższy współczynnik bezpieczeństwa, największa gęstość, wysoka zawartość technologii, ułatwienia w handlu, magazynowania i dystrybucji wielu zalet, takich jak racjonalizacja. Przyciąga coraz więcej przedsiębiorstw do przyłączenia się do współpracy. Można foreknow z przyszłych wpływów procesu będzie umacniać, centralny szybko żelazo nie tylko łączyć transport handlu Chin i Europejską regionalnego kanału logistycznego, zwiększenie wiodące krajowe do Europy międzynarodowego węzła tranzytowego silnika!

    TOP