FCL и LCL са прости термини, използвани в бизнеса за износ и внос.

 

FCL: означава пълно натоварване на контейнера

Изпращането на FCL не означава, че трябва да имате достатъчно товар, за да напълните цял контейнер.Можете да изпратите частично напълнен контейнер като FCL.Предимството е, че вашият товар няма да споделя контейнер с други пратки, както би се случило, ако изберете товар с по-малко от контейнер (LCL).

LCL: означава по-малко натоварване на контейнера

Ако дадена пратка не съдържа достатъчно стоки, за да се побере в напълно натоварен контейнер, можем да уредим да резервираме вашия товар по този начин.Този тип пратка се нарича LCL пратка.Ние ще организираме пълен контейнер (FCL) с основен превозвач и ще поддържаме пратките на други изпращачи.Означава, че спедиторът, който резервира пълен контейнер, приема стоки от различни изпращачи и консолидира всички такива стоки в един контейнер като напълно натоварен контейнер – FCL.Спедиторът сортира тези стоки на местоназначението или в пунктовете за трансбордиране, предназначени за различни получатели на различни пристанища.

TOP