за нас

Търговията между Китай и Европа, традиционният начин на транспорт е по-зависим от морския и въздушния транспорт, транспортното време и транспортните разходи са трудни за координиране и решаване на практически проблеми.За да разчупи оковите на централното развитие на трафика, central fast iron като предшественик на логистичния проект Silk Road The Belt and Road, веднъж го отвори, за да се превърне в най-конкурентния, достоен за името всеобхватен рентабилен вид транспорт.В сравнение с традиционния европейски вид транспорт, транспортното време е 1/3 от морето и само 1/4 от цената на въздушния транспорт!
Бърза железопътна линия на Китай в ЕС с най-краткия международен транспорт, удобно митническо освобождаване, най-висок фактор на безопасност, най-голяма плътност, високо технологично съдържание, улесняване на търговията, складиране и разпространение на редица предимства като рационализация.Привлече все повече и повече предприятия да се присъединят към сътрудничество.Може да се знае предварително, с бъдещото влияние на процеса ще се подобри допълнително, централното бързо желязо не само свързва транспорта на търговията на Китай и европейския регионален логистичен канал, стимулира вътрешния водещ към Европа международен транзитен център на двигателя!

TOP