за нас

Трговијата меѓу Кина и Европа, традиционалниот начин на транспорт е повеќе зависен од поморскиот и воздушниот транспорт, времето на транспортот и транспортните трошоци беа тешко да се координираат и да се решат практичните проблеми.За да ги скрши оковите на централниот развој на сообраќајот, централното брзо железо како претходник на логистичкиот проект „Појас и пат“ на „Патот на свилата“, еднаш го отвори за да стане најконкурентниот, достоен за името сеопфатен рентабилен начин на транспорт.Во споредба со традиционалниот европски начин на транспорт, времето на транспорт е 1/3 од морето, а само 1/4 од трошоците за воздушен транспорт!
Кина ЕУ брза железница со најкраток меѓународен транспорт, удобен царинење, највисок безбедносен фактор, најголема густина, висока технолошка содржина, олеснување на трговијата, складирање и дистрибуција на голем број предности како што се рационализација.Привлече се повеќе и повеќе претпријатија да се приклучат на соработка.Може однапред да знае, со идниот процес влијание дополнително ќе се подобри, централното брзо железо не само што го поврзува транспортот на трговијата на Кина и европскиот регионален логистички канал, го зајакнува домашниот што води кон Европа меѓународен транзитен центар на моторот!

TOP