เกี่ยวกับเรา

การค้าระหว่างจีนและยุโรป รูปแบบการขนส่งแบบดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ เวลาในการขนส่งและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องยากที่จะประสานงานและแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อทำลายพันธนาการของการพัฒนาการจราจรส่วนกลาง Central Fast Iron ในฐานะผู้บุกเบิกเส้นทางสายไหม โครงการโลจิสติกส์ Belt and Road เมื่อเปิดตัวแล้วจะกลายเป็นโหมดการขนส่งที่คุ้มราคาและแข่งขันได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งแบบดั้งเดิมของยุโรป เวลาในการขนส่งคือ 1/3 ของทะเล และเพียง 1/4 ของต้นทุนการขนส่งทางอากาศ!
รถไฟด่วนสหภาพยุโรปของจีนที่มีการขนส่งระหว่างประเทศที่สั้นที่สุด พิธีการทางศุลกากรสะดวก ปัจจัยด้านความปลอดภัยสูงสุด ความหนาแน่นที่ใหญ่ที่สุด เนื้อหาเทคโนโลยีระดับสูง การอำนวยความสะดวกทางการค้า คลังสินค้าและการกระจายข้อดีหลายประการ เช่น การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองได้ดึงดูดองค์กรจำนวนมากขึ้นเพื่อเข้าร่วมความร่วมมือสามารถรู้ล่วงหน้า ด้วยอิทธิพลของกระบวนการในอนาคตจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น Central Fast Iron ไม่เพียงเชื่อมต่อการขนส่งการค้าของจีนและช่องทางโลจิสติกส์ของภูมิภาคยุโรปเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมภายในประเทศที่นำไปสู่ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศของยุโรปด้วย!

TOP